บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม


สามพราน ริเวอร์ไซด์ มีห้องอาหาร 3 ห้อง บริการอาหารหลากหลาย เช่น อาหารไทย อาหารนานาชาติ เน้นใช้พืช ผัก สมุนไพร อินทรีย์จากสวนของเราเอง และจากสวนของเกษตรกรในเครือข่าย เก็บสดๆ ทุกเช้า ส่งตรงถึงห้องอาหารของเราทุกวัน

ห้องอาหารเรือนไทย "อินจัน"

เป็นที่รู้จักมาตั้งแต่ พ.ศ.2507 ให้บริการอาหารไทยโบราณ ในบรรยากาศริมแม่น้ำท่าจีนเน้นใช้วัตถุดิบสดใหม่จากสวนของเรา และจากเรือกสวนไร่นาของเกษตรกรในเครือข่ายสามพรานโมเดล เลือกใช้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่เราสีใช้เอง


ห้องอาหารอินจันเปิดให้บริการทุกวัน ระหว่าง 11.00 – 15.00 น. และในวันเสาร์เปิดให้บริการเพิ่มในช่วงเย็นเวลา 17.00 – 21.30 น.

ห้องอาหารริมน้ำ

ให้บริการอาหารไทยโบราณที่นิยม 4 ภาค และอาหารยุโรป เสิร์ฟแบบ portion เล็กๆ เลือกทานได้หลากหลาย เน้นใช้ผักพื้นบ้านอินทรีย์จากสวนของเรา และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม ส่งตรงสู่ห้องอาหารทุกวัน และยังใช้ข้าวท้องถิ่นพันธุ์ดี ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์


เปิดบริการทุกวัน 2 ช่วงเวลา ระหว่าง 06.00-11.00 น. และ 15.00 – 23.00 น.

ห้องอาหารแวนด้า

ห้องอาหารริมทะเลสาบ ให้บริการอาหารบุฟเฟต์นานาชาติหลากหลายทั้ง ไทย ฝรั่ง ญี่ปุ่น อินเดียเน้นใช้วัตถุดิบสดใหม่จากสวนของเรา และจากเรือกสวนไร่นาของเกษตรกรในเครือข่ายสามพรานโมเดล เลือกใช้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์สีเองใช้เอง รองรับแขกได้ถึง 500 ท่าน


เปิดให้บริการช่วงกลางวันทุกวัน ระหว่างเวลา 11.30 – 14.30 น.